კალათა

დეტალურად

მორის მერლო-პონტი მეოცე საუკუნის ფრანგი ფილოსოფოსია, რომელმაც თავისი მოღვაწეობა ფენომენოლოგიასა და ექსისტენციალიზმს მიუძღვნა. „თვალი და გონება“ გახლავთ ფილოსოფიური მედიტაცია მხატვრობაზე, სადაც ავტორი მიუთითებს საზღვრებს მიღმა ფენომენოლოგიის გასვლის დასაწყისზე და ახალი ონტოლოგიის შექმნის მოთხოვნილებაზე.
  • წინასიტყვაობა
  • შესავალი
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • მორის მერლო-პონტის ნაშრომები
  • სქოლიო