კალათა

დეტალურად

კამა-სუტრა ანუ სიყვარულის აფორიზმები.წიგნი ეძღვნება ინდოეთის, ასევე, სხვა ქვეყნების ძლიერთა და მშვენიერთა სქესის წარმომადგენლებს, მათ, ვინც ისწრაფვის, რათა სრული სისავსით მიიღოს აფროდიზია, სიყვარულის სიტკბოების ნეტარება თუ ავხორცული საამურობა, რომელიც ყოველთვის თან სდევს სქესობრივ აქტს.სქესობრივი თანაცხოვრებისთვის დამახასიათებელი სიწრფელე და თვითგამოაშკარავების წყურვილი ცოდვის ჩადენის და ბრალეულობის განცდის გარეშე, სახელდობრ, ინდოეთის ტრადიციებში ძევს და ამ ტრადიციების ნათელი გამოვლინებაა.ამ ტრაქტატის არსი მარტო სექსუალური პოზიციების ჩამონათვალში არ მდგომარეობს. ეს არ არის კოიტალური პოზიციების კლინიკური კრებულის გროვა ანდა სახელმძღვანელო, მისი დედაარსი უფრო სიღრმისეული და არსებითია, რადგან სექსში არ არის რაიმე სათაკილო, დასაძრახისი ანდა თუგინდ, არაბუნებრივი.არცთუ იშვიათად, ცდილობენ იმის მტკიცებას, რომ სქესი და მოძღვრება სქესზე არ მიეკუთვნება არცერთ რელიგიას და არც არანაირი კავშირი არა აქვს მასთან, არადა, სექსი არის ერთ-ერთი საგულისხმო, სასიცოცხლო და ცხოველმყოფელი ფაქტორი, რასაც კრიია იოგა სცნობს და არცთუ უსაფუძვლოდ ანიჭებს არამარტო დიდ უპირატესობას, არამედ ადასტურებს, რომ სქესობრივი ინსტინქტი და სქესობრივი სწრაფვა პირდაპირი გამოვლინებაა ღმერთის.
 • შესავალი
 • დჰარმის, არტჰის და კამის დედაარსი
 • საპატარძლოს ვალდებულებები
 • ჩაკონების ხელოვნება ანუ ჩატუშსჰასჰტი – „64“
 • სატადეშა-ამბორის-ყოფა
 • ნაკჰადანა, კაწვრა-ფხაჭნის ხელოვნება
 • დაშანა და სასიყვარულო თამაშობები
 • სქესობრივი აქტის ნაირგვარი პოზიციები
 • თავისუფალი სქესობრივი აქტი
 • სიტკრიტი ანუ ეროტიკული ილიტერატები
 • აუპარიშტაკა ანუ პენილიქცია
 • სასიყვარულო თამაშობები
 • სასიყვარულო დავა
 • წარჩინებული მოქალაქე და სხვისი ცოლი
 • დიდგვაროვან წარჩინებულთა ცხოვრების წესი
 • განიკების შესახებ
 • საქორწილო და ნიშნობის ცერემონიები
 • ქორწინების ფორმები
 • ცოლის უფლება-მოვალეობანი, საბედო და თანაცოლი
 • ილუსტრაციები