კალათა

დეტალურად

ვის არ განუცდია შიში ახლობლებთან ურთიერთობისას, შიში იმისა, რომ დარჩე მიტოვებული? შიში უცნობი მომავლის, სიკვდილის წინაშე? რიმანი უწოდებს მათ შიშის ოთხ ძირითად ფორმას, რომელთა საფუძველზეც წარმოგვიდგენს ტიპოლოგიას პიროვნების ოთხი სახასიათო ტიპით. განიხილავს თითოეული ხასიათის მიმართებას სიყვარულთან და აგრესიასთან, ცხოვრებისეულ წარსულთან და გვთავაზობს უამრავ ნიშანდობლივ მაგალითს. ცნობილი გერმანელი ფსიქოლოგისა და ფსიქოანალიტიკოსის ფრიც რიმანის (1902–1979) წიგნი – „შიშის ძირითადი ფორმები“ პოპულარული ენით დაწერილი და კლასიკად ქცეული ფსიქოლოგიური ნაშრომია, რომლის საერთო ტირაჟი 850.000 ეგზემპლარზე მეტს ითვლის და მსოფლიოს მრავალ ენაზეა თარგმნილი. წიგნი განკუთვნილია შიშის საკითხით დაინტერესებული როგორც ფართო მკითხველისათვის, ასევე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგებისა და ფსიქიატრებისთვის.
 • ქართული გამოცემისათვის
 • შესავალი. შიშის არსი და ცხოვრებისეული ანტინომიები
 • ერთგულების შიში
  • შიზოიდური პიროვნებები
  • შიზოიდური ადამიანი და სიყვარული
  • შიზოიდური ადამიანი და აგრესია
  • ცხოვრებისეული სივრცე
  • შიზოიდური განცდების მაგალითები
  • დამატებითი მოსაზრებები
 • პიროვნებად ჩამოყალიბების შიში
  • დეპრესიული პიროვნებები
  • დეპრესიული ადამიანი და სიყვარული
  • დეპრესიული ადამიანი და აგრესია
  • ცხოვრებისეული სივრცე
  • დეპრესიული განცდების მაგალითები
  • დამატებითი მოსაზრებები
 • შიში ცვლილებების წინაშე
  • ობსესიური პიროვნებები
  • ობსესიური ადამიანი და სიყვარული
  • ობსესიური ადამიანი და აგრესია
  • ცხოვრებისეული სივრცე
  • ობსესიური განცდების მაგალითები
  • დამატებითი მოსაზრებები
 • შიში აუცილებლობის წინაშე
  • ისტერიული პიროვნებები
  • ისტერიული ადამიანი და სიყვარული
  • ისტერიული ადამიანი და აგრესია
  • ცხოვრებისეული სივრცე
  • ისტერიული განცდების მაგალითები
  • დამატებითი მოსაზრებები
 • დასკვნა
 • სქოლიო