კალათა

დეტალურად

პოლიტიკური ეკონომიის და დაბეგვრის საფუძვლები

დევიდ რიკარდო

გამომცემლობა ილიაუნის გამომცემლობა

მეცნიერება

თარგმანი ინგლისურიდან

ბრიტანელი პოლიტეკონომისტის, კლასიკური ეკონომიკის ცნობილი წარმომადგენლის –დევიდ რიკარდოს ნაშრომი პირველად 1817 წელს გამოიცა. მისი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეკონომიკის კლასიკოსის ანალიზი თანამედროვე თეორიის საფუძველია და სწორედ ამიტომ, გლობალური ეკონომიკის პირობებში, დღემდე აქტუალურია. ნაშრომში ავტორის სახელი თავისუფალი ვაჭრობისა და თავისუფალი გაცვლის დამცველთან ასოცირდება: რიკარდოს მიხედვით, პირადი ინტერესი საზოგადოებრივს ერწყმის და გაცვლა ცივილიზებული სამყაროს ყველა ერს/სახელმწიფოს ერთ უნივერსალურ საზოგადოებად აქცევს. წიგნში მოტანილი არგუმენტები გარკვეულწილად ვაჭრობის თანამედროვე თეორიის საფუძველია და სწორედ ამიტომ არის საინტერესო დღესაც, გლობალური ეკონომიკის პირობებში.
 • წინასიყტვაობა
 • თავი I - ღირებულება
 • თავი II - რენტა
 • თავი III - სამადნეების რენტა
 • თავი IV - ბუნებრივი და საბაზრო ფასი
 • თავი V - ხელფასი
 • თავი VI - მოგება
 • თავი VII - საგარეო ვაჭრობა
 • თავი VIII - ხარკები
 • თავი IX - ხარკები ნედლ პროდუქტზე
 • თავი X - ხარკები რენტაზე
 • თავი XI - ათისთავი
 • თავი XII - საადგილმამულო ხარკი
 • თავი XIII - ხარკები ოქროზე
 • თავი XIV - ხარკები სახლებზე
 • თავი XV - ხარკები მოგებაზე
 • თავი XVI - ხარკები ხელფასზე
 • თავი XVII - ხარკები დამუშავებულ პროდუქტებზე
 • თავი XVIII - ხარკები ღარიბთა სასარგებლოდ
 • თავი XIX - უეცარი ცვლილებები ვაჭრობის მსვლელობაში
 • თავი XX - ღირებულება და სიმდიდრე, მათი განმასხვავებელი ნიშნები
 • თავი XXI - დაგროვების გავლენა მოგებასა და სარგებელზე
 • თავი XXII - საექსპორტო პრემიები და იმპორტის აკრძალვა
 • თავი XXIII - საწარმოო პრემიები
 • თავი XXIV - ადამ სმიტის მოძღვრება მიწის რენტის შესახებ
 • თავი XXV - კოლონიალური ვაჭრობა
 • თავი XXVI - მთლიანი და წმინდა შემოსავალი
 • თავი XXVII - ფულის მიმოქცევა და ბანკები
 • თავი XXVIII - ოქროს, პურის და შრომის შეფარდებითი ღირებულება მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებში
 • თავი XXIX - ხარკები, რომლებსაც იხდის მწარმოებელი
 • თავი XXX - მოთხოვნისა და მიწოდების გავლენა ფასებზე
 • თავი XXXI - მანქანები
 • თავი XXXII - ბ-ნი მალთუსის შეხედულება რენტაზე
 • სქოლიო