კალათა

დეტალურად

„გრიგოლ ხანძთელმა მთელი ქართლი მოიარა, რათა აფხაზთა მეფის თხოვნით მონასტერი დაეარსებინა. ეს ნიშნავდა აფხაზეთის სრულიად ქართლის სივრცეში მოსწრაფებასაც და დაარსებასაც. ხოლო ამით ფაქტობრივად შეიქმნა ის, რასაც საქართველო ეწოდა. ამიტომ უბისას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს გაცნობიერებაში. ეს იყო მწიგნობრობის ცენტრიც, რადგან ხანძთელმა ჩამოტანილი ხელნაწერების ბიბლიოთეკა დააარსა აქ. მეთოთხმეტე საუკუნეში უბისა მოიხატა და ამ მოხატულობაში ის ტექსტია სწორედ მოცემული (ცხადია, ჩემი ხედვით), რომელშიც შესაძლებელია როგორც ქრისტიანობის, ასევე მთლიანად საქართველოს არსების ამოკითხვა.“ ჯანრი კაშია. უბისი ორ წიგნად არის დაწერილი და სამ წიგნად გამოცემული. პირველი ორი არის „უბისი“ (რენესანსი „ურენესანსოდ“) პირველი და მეორე ნაწილი. ხოლო მესამე - „უბისი“ (რუსთველი და დანტე).
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • წინათქმა. სიკვდილის, ენისა და ისტორიის შესახებ
 • კარიბჭე
  • ენა, ისტორია და კულტურა
  • ისტორიის არქეტიპები და ისტორიის ღერძი
  • კულტურის მატრიცა და ინტეგრალური ხედვა
  • ინტეგრალური ხედვა და «ქართული რენესანსი»
 • კარი I. სახელმწიფო და ენა
 • კარი II. „ქართლის ცხოვრების“ ქრონოლოგია და ტექსტი
  • ტოპოლოგიური მატრიცა და დროის ვექტორი
  • ელინისტური ეკუმენა
  • ლეონტისეული თვალსაზრისის ელინისტური კონტექსტი
 • კარი III. „ქართლის ცხოვრების“ არქეტიპული ღერძი
 • კარი IV. ქართლის ცხოვრების სპარსული კონტექსტი
 • კარი V. ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის
  • ვახტანგ გორგასალი – პირველი ქრისტიანი ხელმწიფე
  • სპარსეთი და საქართველო – მაჰმადიანური ზღვის ორი კუნძული
 • დანართები
  • აქემენიდები
  • სელევკიდები
  • პართელი არშაკიდები
  • სასანიდები
  • ბიზანტიის კეისრები
  • მუსულმანი მმართველები – ხალიფები
  • საქართველოს მამასახლისნი და მეფენი „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით
 • მკითხველისა და ავტორის გასაუბრება ინტერნეტით
 • სქოლიო