კალათა

დეტალურად

დღიურები გადმოგვცემს 1920-1939-იანი წლების საბჭოთა ცხოვრების ავ-კარგსა და ანტისაბჭოურად განწყობილი მწერლის, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა (1921 წელი) იწვნია საბჭოთა რეპრესიები, კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამ რეჟიმის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი ხშირად ტენდენციურია, დღიური საინტერესო წყაროა საბჭოთა ყოველდღიურობის შესასწავლად.
  • დღიური: 1 თებერვალი − 16 ივნისი, 1924 წელი
  • დღიური: 11 თებერვალი, 1926 წელი – 7 სექტემბერი, 1927 წელი
  • დღიური: 30 აპრილი, 1930 წელი – 14 სექტემბერი, 1939 წელი
  • დღიური: 24 დეკემბერი, 1939 წელი – 13 ივნისი, 1940 წელი
  • სქოლიო