კალათა

დეტალურად

გამორჩეული ხელწერის მქონე პოეტმა მოთხრობების კრებული „ნატვრის ხე“ სიცოცხლის ბოლო წლებში (1962) შექმნა. წიგნის პერსონაჟები მწერლის მახსოვრობაში ჩარჩენილი რეალური ადამიანების პოეტურად ხორცშესხმული სახეებია. ლეონიძის მოთხრობებისთვის დამახასიათებელი ტრაგიზმი, ლირიზმი და გულწრფელობა დიდხანს მიყვება „ნატვრის ხესთან“ ზიარებულ მკითხველსაც და მაყურებელსაც - ამავე სახელწოდებისა და მხატვრული ღირებულების მქონე ფილმი რეჟისორმა თენგიზ აბულაძემ 1976 წელს გადაიღო.
 • ყდა
 • თავფურცელი
 • დედას
 • მშობლიურ ხეთა ჩრდილებში
 • ნატვრის ხე
 • ჩვენი ჭერამი
 • თაღრია
 • ფუფალა
 • მეეტლე იაგორა
 • ხვედია
 • ორი შემოხედვა
 • სამთო საბალახე
 • მოხუცი გუთნისდედის სიკვდილი
 • ჩირიკი და ჩიკოტელა
 • სახელის მილოცვა
 • ღვინჯუა
 • დეიდა მაიკო
 • სოფლის შარაზე
 • ციციკორე
 • მარიტა
 • ჩორეხი
 • ნიშარძეულის წყალი
 • ჭამპურა
 • ბუნბულა
 • ამბავი ესტატე ლაფაჩისა